Cirkusartister och musiker sökes till ett kommunresidens med Skarpnäcks kulturhus

Är du cirkusartist eller musiker och vill genomföra ett deltagarbaserat residens tillsammans med ungdomar? Residenset ska inledas under hösten 2024 och är ett samarbete mellan Region Stockholm och Skarpnäcks kulturhus.

Residenset riktar sig till målgruppen unga i åldern 13–22 år. Skarpnäcks kulturhus önskar att nå personer som inte tidigare varit verksamma i huset. Ett mål är att unga som tidigare inte har utövat någon av konstformerna ska få möjlighet att upptäcka cirkus och musik. En viktig dimension av residenset är att skapa mer aktivitet och synliggöra Skarpnäcks kulturhus. Residenset äger rum i eller runtomkring Skarpnäcks kulturhus, i samarbete med kulturkoordinator och samordnare.

Region Stockholm utlyser samtidigt tre deltagarbaserade kommunresidens, ett i cirkus/musik, ett i dans och ett i slöjd. Residensen pågår under 2024–2025. Samtliga som får residens kommer att delta vid en gemensam uppstart, avstämning och avslutning tillsammans med de kulturaktörer och arrangörer som genomför kommunresidensen. Ni kommer alla att dela med er av era erfarenheter från respektive residens.

Vad är ett kommunresidens?

Kommunresidens är ett sätt för dig som kulturaktör att ta plats i en kommun med din konstnärliga verksamhet. Det är en möjlighet att förankra kultur långsiktigt och sprida den till nya målgrupper.
Genom att införliva residenset i verksamhet som redan finns, kan kommunen och aktören tillsammans utforska nya metoder för att utveckla kultur.

Residenset utgår från metoden communitykultur, där en professionellt verksam kulturaktör initierar arbetet med en deltagargrupp. Residenset kan utgå från en plats, ett sammanhang, en målgrupp, ett tema eller en specifik fråga som aktören vill belysa. Grunden är en önskan att skapa möten och gemenskap genom ett konstnärligt uttryck. Deltagargruppen kan vara knuten till en plats eller till ett specifikt sammanhang.

Din konstnärliga och kreativa kompetens är basen och utifrån den guidas och inspireras deltagarna. I din roll som kulturaktör ingår också att skapa förutsättningar för inflytande och delaktighet, där deltagarna är med i de konstnärliga valen, i öppna och demokratiska processer.

Arvode

Projektet innefattar ett arvode på totalt 150 000 kronor plus moms på faktura.

Skarpnäcks kulturhus tillhandahåller:

• Två kontaktpersoner som kan hjälpa till med praktiska frågor samt att nå målgruppen.
• A-salen i Skarpnäcks kulturhus samt andra lokaler när de är lediga, som danssal, utomhusscen, foajé, replokal med musikstudio. A-salen har 7,3 m som högsta takhöjd samt tre fästpunkter i taket.

Läs mer om lokalerna på Skarpnäcks kulturhus webbplats:
Hyr lokal i Skarpnäcks kulturhus

Tidsperiod

Ett önskemål är att residenset påbörjas i oktober. Under höstlovet vecka 44 finns A-salen tillgänglig heldagar. Residenset kan pågå under perioden oktober till början på 2025. Det finns även möjlighet att vara på plats i Kulturhuset och arbeta även när ni inte möter deltagarna.

Region Stockholms cirkus- och musikkonsulenter bidrar med:

• Råd, stöd och samordning i projektet

Vem kan söka?

Vi söker professionella musiker och cirkusartister som vill arbeta tillsammans och som är verksamma i Stockholms län. Det är en fördel om ni har erfarenhet av att arbeta tillsammans tidigare samt att ni är minst två artister men inte fler än fyra. Ni behöver vara nyfikna på deltagarbaserade arbetssätt, men behöver inte ha arbetat med det tidigare. Det är meriterande om ni har erfarenhet av att arbeta med målgruppen. F-skattsedel och post- eller bankgiro krävs.

Ansökan

•  Skicka ansökan som PDF, sparad som Ansökan kommunresidens cirkus/musik samt ditt eller gruppens namn.
• Ska vara maximalt en A4.

I ansökan behöver ni besvara följande:

• Beskriv er idé kopplad till tänkta deltagargrupper.
• Syfte/mål?
• Varför är ni intresserade av att arbeta med ett kommunresidens?
• Har ni tidigare erfarenhet av att arbeta deltagarbaserat?

Till ansökan ska följande bifogas:

• Kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress
• CV för alla medverkande
• En övergripande budget och en preliminär tidsplan
• Exempel på tidigare arbete

Senast den 20 maj

Skicka in din ansökan via e-post senast den 20 maj 2024 kl. 23.59 till: musik.kultur@regionstockholm.se

Efter en första bedömning kallas ett urval till intervju. Där ges möjlighet att diskutera projektets idé och residensets förutsättningar. Efter intervjuerna fattas beslut om vilka som tilldelats projektet. Besked skickas ut till samtliga sökande efter den 20 juni.

Urval

I urvalet bedöms de sökandes konstnärliga idé, motivering, projektets genomförbarhet, tydlighet och relevans i förhållande till målgruppen, förutsättningar och önskemål. Urvalet görs av kulturkoordinator och samordnare från Skarpnäcks kulturhus och konsulenter på kulturförvaltningen Region Stockholm.

Har du frågor om ansökan?

Kontakta antingen cirkuskonsulent Amanda Norlander amanda.norlander@regionstockholm.se eller musikkonsulent Susanne Rundberg Andersson susanne.rundberg-andersson@regionstockholm.se