Hyr lokal

I Skarpnäcks Kulturhus finns lokaler för allt från repetitioner till möten och skapande. Här finns teater- och danssalar, screentrycksal, replokal och en stor foajé. Lokalerna hyrs däremot inte ut för privata fester. Vid bokning av lokal bör ni vara ute i god tid då vi har högt tryck på våra bokningar.

Vilken verksamhet/aktivitet får bedrivas i lokalerna?

Lokaler får hyras för verksamhet i syfte att samlas kring demokratiska, kulturella och föreningsanknutna frågor. Möten kan vara antingen interna föreningsmöten eller möten som är öppna för allmänheten. I vissa lokaler kan också verksamhet som hantverkande, föreläsningar, musicerande, idrottande och annan liknande verksamhet bedrivas. Det är inte tillåtet att hålla möten/aktiviteter som tar avstånd från eller motverkar demokratiska värderingar eller som i övrigt strider mot Stockholms stads policy i principiella frågor som bygger på jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och frihet från våld och diskriminering.