Kommunresidens i Skarpnäck

Nu får unga möjlighet att upptäcka cirkus och musik och möta professionella artister i ett residens i Skarpnäcks kulturhus. Med ett fotbollstema vill artisterna i Sirqus Alfon locka ungdomar som är ovana vid att delta i kulturaktiviteter.

Erik Rosales och Tobias Ulfvebrand i Sirqus Alfon. Foto: Christopher Cook

 

 

 

 

 

Kortfakta om residenset

  • Utförs i och runtomkring Skarpnäcks kulturhus.
  • Genomförs av Sirqus Alfon med artisterna Erik Rosales och Tobias Ulfvebrand.
  • Påbörjas i september 2024 och slutförs i februari 2025.
  • Målgruppen är unga i åldern 13–22 år.

Vad är syftet med residenset?

Syftet är att unga med olika intressen och bakgrunder ska få möjlighet att upptäcka cirkus och musik genom att delta i workshops och skapa tillsammans med de professionella artisterna. Ett mål är också att synliggöra Skarpnäcks kulturhus och att nå personer som tidigare inte varit i kulturhuset eller deltagit i kulturaktiviteter.

Vad är ett kommunresidens?

Kommunresidens är ett sätt för kulturaktörer att ta plats i en kommun med sin konstnärliga verksamhet. Det är en möjlighet att förankra kultur långsiktigt och sprida den till nya målgrupper. Residenset utgår från metoden communitykultur, där professionella kulturaktörer arbetar med grupper av deltagare. Grunden är en önskan att skapa möten och gemenskap genom att deltagarna medverkar i en konstnärlig process.

Hur går residenset till?

I samverkan med Skarpnäcks kulturhus vill Sirqus Alfon nå unga i föreningar som redan är verksamma i kulturhuset, men även unga från skolor i området, Kulturskolan samt lokala fotbollsföreningar, som samlar både flickor och pojkar. Båda artisterna är förankrade i området och har ett eget kontaktnät. Residenset kommer att innehålla workshops i musik och cirkus till exempel inom rytmik, clown och slapstick men även fysisk teater och digital interaktion.

Vad blir resultatet?

Slutresultatet kan bli en pilotföreställning ”Football Dramatics” där de unga har varit medskapande. Förhoppningsvis hittar fler invånare till kulturhuset, samtidigt som fler unga fortsätter att delta i kulturaktiviteter efter residensets slut.  Kommunresidenset är ett samarbete mellan Region Stockholm och Skarpnäcks kulturhus.