Skarpnäcks Kulturhus

Skarpnäcks kulturhus arbetar med en stor bredd, både som producenter och samarbetspartner, från amatörkultur till professionell kultur. Från projekt som startar på gräsrotsnivå, initiativ från lokala föreningar, till samarbeten med studieförbund och stora aktörer såsom exempelvis Stadsteatern och Stockholms kulturfestival.

Vi strävar efter att spegla alla medborgare både på scen och som producenter; där genusperspektivet och funktionsvariationer tas i beaktning, där olika åldrar möts och där utbyten mellan människor med olika erfarenheter och referensramar sker, utifrån ett interkulturellt förhållningssätt.

Organisation

Skarpnäcks kulturhus är ett kommunalt drivet hus som ligger under enheten för barn, kultur och fritid, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Vi har särskilda uppdrag inom enheten, bland annat att erbjuda minst ett par föreställningar per termin till stadsdelens förskolor, ett program för seniorer på månadsbasis och ett tätt samarbete med våra parklekar och fritidsgårdar. Mer om våra åtaganden finns att läsa i verksamhetsplanen för 2022. Huset förvaltas av Stockholmshem, som stadsdelen hyr lokalerna av.

Förverkliga dina idéer

Skarpnäcks kulturhus fungerar både som en plattform och som en brygga mellan idé och möjlighet. Vi kan tillhandahålla lokaler, kunskap och coaching om hur du kan finansiera din idé, projekt eller verksamhet.

Vi samarbetar i stor utsträckning med lokalt föreningsliv och lokala aktörer med idéer om kulturproduktion (kurser, evenemang eller andra former av kulturuttryck). Kontakta oss om du har en programidé och/eller ett samarbetsförslag. I mån av tid kan vi även erbjuda personliga möten där vi tittar på hur vi kan hjälpa till att möjliggöra olika idéer. Kontaktuppgifter finner du via menyn till höger längst upp på sidan.

OBS! Var ute i god tid med din bokning eller samarbetsförslag, tänk på att en aktivitet tar tid att planera och förbereda.

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.