Kulturskolan

I kulturskolan ger vi dig mellan 6 och 22 år utrymme att upptäcka, utveckla och uttrycka dig på din fritid. Vi ger dig plats att fylla omgivningen med ord, bilder, toner, rörelser och passion. Rum för fantasi!

Cirkus grund kortkurs

Lärare: Jack Hautala Andstedt, jack.hautala-andstedt@edu.stockholm.se, Marian Lindgren, marian.lindgren@edu.stockholm.se
Totalt 6 kurstillfällen.

Nycirkus grundkurs

En form som bygger på samarbete, tillit och ansvar. Vi jobbar föreställningsinriktat och bygger föreställningar kring de uttryck som barnen och ungdomarna vill använda sig av, dans, teater, akrobatik, jonglering, mim…Allt är möjligt!

Lärare: Jack Hautala Andstedt, jack.hautala-andstedt@edu.stockholm.se

Nycirkus fortsättningskurs

Du får lära dig bland annat akrobatik på matta, par-akro, balans, jonglering och luftakrobatik (trapets, ring, tyg…).Vi jobbar också med teaterövningar och rörelselekar för att träna kroppskontroll, självförtroende och att bli en bra grupp. Du kommer också att få experimentera med att vara framför en publik genom olika övningar och föreställningar.

Obs! Två terminers förkunskaper krävs för att delta i fortsättningskursen; kontakta läraren innan bokning!

Lärare: Jack Hautala Andstedt, jack.hautala-andstedt@edu.stockholm.se

Teater

Genom övningar och lekar får du utveckla din fantasi, gestalta olika roller, improvisera och uttrycka dig på scen. Under året arbetar vi fram en föreställning utifrån gruppens önskemål och förutsättningar. På teatern blir du sedd och hörd, alla i gruppen är viktiga.

Lärare: Parviz Gazi Azad, parviz.gazi.azad@edu.stockholm.se