Var med och bestäm hur foajén i vårt kulturhus ska se ut!

Stadsdelsförvaltningen bjuder in alla invånare i stadsdelsområdet till att lämna förslag på hur vi kan göra foajen i Skarpnäcks kulturhus till en mer välkomnande och trygg mötesplats för alla.

Du kan lämna in ditt förslag mellan den 8 och 22 september. Du lämnar in ditt förslag digitalt genom att medverka i kulturhusets enkät. Enkäten kommer också att finnas i pappersformat inne i kulturhuset. Läs igenom kriterierna nedan innan du börjar skriva ditt förslag.

Skarpnäcks kulturhus enkät där du kan lämna förslag.

Hur går det till?

Stadsdelsförvaltningen prövar att använda en förenklad process för medborgarbudget för detta. Medborgarbudget är en modell för demokratiskt inflytande. Från att invånarna lämnar in sina förslag till att förslag genomförs sker tre steg.

  • Steg 1: Du lämnar in ditt förslag
  • Steg 2: Alla får rösta på inlämnade förslag
  • Steg 3: Vinnande förslag genomförs

Inlämnade förslag utvärderas och i nästa steg kommer du att få rösta på några av de inkomna förslagen. Det förslag som får flest röster kommer att utgöra själva genomförandet i foajen.

Kriterier

  • Du får lämna in max två förslag.
  • Förslaget ska handla om den fysiska miljön i foajén, det vill säga inredning, möblering med mera.
  • Inlämnat förslag ska gynna alla besökare i foajén.
  • Förslaget ska inte omfatta ytan som tillhör caféet. Det drivs inte av stadsdelsförvaltningen och de möbler som finns i serveringen tillhör entreprenören.
  • Inlämnat förslag får kosta max 100 000 kr och ska gå att genomföra under 2023.
  • Förslaget får inte gynna enskilda personer ekonomiskt.
  • Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller (förvaltningen är skyldig att köpa till exempel inventarier från upphandlade leverantörer).