Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för Skarpnäcks Kulturhus webbplats.

Stockholms stad står bakom webbplatsen Skarpnäcks kulturhus. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

På den här sidan beskriver vi:

 • hur Skarpnäcks kulturhus uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
 • kända tillgänglighetsproblem
 • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Skarpnäcks kulturhus webbplats är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss genom att skicka mejl. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta var bristerna finns.

Rapportera brister i tillgänglighet, Stockholms stads startsida

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Problem vid användning av hjälpmedel för bland annat uppläsning av innehåll

 • Menyer i mobilvy hamnar på fel ställe i tabbordningen. Men skärmläsare och för användare som navigerar med tangentbordet hamnar menyn sist i sidans struktur efter att den har fällts ut med menyknappen som finns i sidhuvudet. WCAG 2.4.3 (A).
 • Fokusframhävningen för användare som navigerar med tangentbordet är ibland otydlig och på vissa ställen saknas helt. Kontrasterna ska förbättras. WCAG 1.4.11 (AA), 2.4.7 (AA).
 • Rubrikstrukturen på sökresultatsidan är inte helt korrekt, och även på sidor som listar artiklar är läsordningen kring rubrikerna inte helt korrekt. WCAG 1.3.1 (A).
 • Några länkar skiljer sig enbart med färg från icke länkad text. WCAG 1.4.1 (A)
 • Dokument i formatet pdf som utgörs av exempelvis blanketter som behövs för att ”genomföra aktiva administrativa förfaranden”, kan ha innehåll som inte är tillgängligt via tangentbord.
 • Övriga dokument i formatet pdf kan ha innehåll som inte är tillgängligt via tangentbord. WCAG 1.3.2 (A).

Brister i alt-text-attributet

Vissa informationsbärande bilder saknar eller har ett otydligt alt-attribut.

Brister i kontrast

Vissa texter har inte tillräckligt kontrast mot bakgrunden, till exempel en del datum och länkar. Grafiska meningsbärande objekt, till exempel fokusmarkering (som används när man navigerar med tabb-tangenten) och sökikoner har inte tillräckliga kontraster mot bakgrunden.

Tillbaka till toppen av sidan

Knappen för navigering tillbaka till toppen av sidan fungerar inte vid tangentbordsnavigering på mobil.

Otydliga länkar

Man ska kunna förstå vart en länk leder innan man klickar på den. Länkar ska kunna förstå utan sitt sammanhang. Webbplatsen har fler otydliga länkar som blir extra otydliga med skärmläsare:

 • Stockholms stads logotyp
 • Länkar som öppnar i extern flik saknar information om detta
 • Länkar som består av enstaka ord mitt i text

Så har vi testat webbplatsen

En oberoende granskning av webbplatsen har genom förts av extern specialist på tillgänglighetsanpassning. Kända tillgänglighetsproblem sammanställdes 22 september 2020. En förnyad bedömning gjordes 11 oktober 2023. Problemen planeras vara åtgärdade senast 30 juni 2024.